தமிழர் உலகம்

தென்சீன கள சுண்டெலி

தென்சீன கள சுண்டெலி, சுண்டெலி குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு கொறிணி ஆகும். இவை இந்தியா, சீனா, மியான்மர் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. வெளி இணைப்புகள் தென்சீன கள சுண்டெலி – விக்கிப்பீடியா South…

சுலெவின் சுண்டெலி

சுலெவின் சுண்டெலி (Slevin’s mouse) (பெரோமிசுகசு சுலெவினி), கேடலினா மான் சுண்டெலி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.[a] இது பாலூட்டிகளில் கிரிசெடிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த கொறிணி வகைகளுள் ஒன்றாகும். இது தெற்கு பாகா கலிபோர்னியாவின் ஐலா…

சிக்கிம் எலி

சிக்கிம் எலி (Sikkim rat) (ராட்டசு அந்தமானென்சிசு) என்பது முரிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த கொறிணி வகைகளுள் ஒன்றாகும். இது பூட்டான், கம்போடியா, சீனா, இந்தியா, லாவோஸ், மியான்மர், நேபாளம், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாமில்…

கோய்பன் அகெளடி எலி

கோய்பன் அகெளடி (Coiban agouti) என்பது டேசிப்ரோக்டிடே குடும்பத்தைச்சாா்ந்த ஒரு கொறிணி விலங்கின வகையாகும். இது கேய்பா தீவில் (பனாமா) காணப்படும் அகணிய உயிரி ஆகும். இது காண்பதற்கு பரவலாகக் காணப்படும் மத்திய…

காஷ்மீர் வயல் சுண்டெலி

காசுமீர் வயல் சுண்டெலி (Kashmir field mouse)(அப்போடெமசு ருசிகேசு) என்பது முரிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த கொறிணி வகைகளுள் ஒன்றாகும். இது இந்தியா, நேபாளம் மற்றும் பாகிஸ்தானில் காணப்படுகிறது . வெளி இணைப்புகள் காசுமீர்…

எல்விரா எலி

எல்விரா எலி (Elvira Rat)(கிரிம்னோயுசு எல்விரா) என்பது அருகிவரும் எலியினமாகும். இது கொறிணியில் முரிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்ததாகும். இந்த இனத்தை முதன்முதலில் சர் ஜான் எல்லர்மேன் 1946இல் விவரித்தார். இது இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின்…

இராணி சுண்டெலி

இராணி சுண்டெலி (கெரோமிசு மார்கரெட்டே) என்பது முரிடே குடும்பத்தில் உள்ள கொறிக்கும் விலங்காகும். இது பரவல் போர்னியோ தீவு, சரவாக் (மலேசியா) மற்றும் சபா (மலேசியா) மாகாணங்களில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் இயற்கை வாழ்விடம்…

மூஞ்சூறு

மூஞ்சூறு என்பது எலி வகையின் ஒரு இனமாகும். இந்தியாவில் சில மனிதர்கள் இவ்வகை எலியினை (மூஞ்சூறு) விநாயகரின் வாகனம் என்றும் அழைப்பார்கள். இந்த எலிகள் வீட்டில் வாழ்பவை. உடல் சற்று நீண்டும், தலைப்…

மறிமான் எலி

மறிமான் எலி (Tatera indica) என்பது பாலைவன எலி வகையைச் சேர்ந்த கொறிணி ஆகும். இது தென்னாசியாவில் உள்ள சிரியாவில் இருந்து வங்காளதேசம் வரை உள்ள பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. வெளி இணைப்புகள் மறிமான்…

பாலைவன எலி

பாலைவன எலி (gerbil) என்பது கொறிணி வகையைச் சேர்ந்த சிறு பாலூட்டியாகும். இவற்றில் கிட்டத்தட்ட 110 இனங்கள் உள்ளன. இவற்றில் பல பகலாடியாகவும் அனைத்துண்ணியாகவும் உள்ளன. பகல் முழுவதும் வளைக்குள் ஓய்வெடுத்து, இரவில்…