ஆவி/பேய்/பிசாசு புகைப்படங்கள்-2

புகழ்பெற்ற ஆவி/பேய்/பிசாசு புகைப்படங்கள் – 2 வெள்ளைப் பெண் பேய் பீட்டர் என்பவரால் 1975ம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு சர்ச்சில் இந்த புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. புகைப்படத்தில் உள்ளது அவரின் மனைவி டயானா. … Continue reading ஆவி/பேய்/பிசாசு புகைப்படங்கள்-2