நடிகை ஸ்ரீலதா | Actress Sreelatha Namboothiri

ஸ்ரீலதா என்பவர் ஒரு மலையாளத் திரைப்பட திரைப்பட அபினேத்ரியாண் இருநூறு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்


நடித்த திரைப்படங்கள்


 • கதீஜ – 1967

 • மூலதனம் – 1969

 • றஸ்ட்டு ஹௌஸ்‌ – 1969

 • சூசி – 1969

 • விருன்னுகாரி – 1969

 • அனாத – 1970

 • டிடக்டிவ்‌ 909 கேரளத்தில் – 1970

 • ஆ சித்ரசலபம் பறன்னோட்டெ – 1970

 • லோட்டறி டிக்கற்று‌ – 1970

 • காக்கத்தம்புராட்டி – 1970

 • குருசேத்ரம் – 1970

 • சிஐடி நசீர் – 1971

 • அனாத சில்பங்ஙள் – 1971

 • மூன்னு பூக்கள் – 1971

 • லங்காதகனம் – 1971

 • நவவது – 1971

 • மயிலாடும் குன்னு – 1972

 • கண்டவருண்டோ – 1972

 • டாக்சிகார் – 1972

 • ஆத்யத்தெ கத – 1972

 • சக்தி – 1972

 • மறவில் திரிவ் சூக்சிக்குக – 1972

 • பொய்முகங்ஙள் – 1973

 • ஆராதிக – 1973

 • தொட்டாவாடி – 1973

 • ப்ரேதங்ஙளுடெ தாழ்‌வர – 1973

 • அழகுள்ள செலீன – 1973

 • திவ்யதர்சனம் – 1973

 • அச்சாணி – 1973

 • திருவாபரணம் – 1973

 • கலியுகம் – 1973

 • சௌந்தர்யபூஜ – 1973

 • மாதவிக்குட்டி – 1973

 • சாபமோக்‌ஷம் – 1974

 • மோகம் – 1974

 • அயலத்தெ சுந்தரி – 1974

 • நகரம் சாகரம் – 1974

 • தச்சோளி மருமகன் சந்து – 1974

 • நாத்தூன் – 1974

 • நைற்று‌ ட்யூட்டி – 1974

 • ஸ்வர்ணவிக்ரஹம் – 1974

 • பாதிராவும் பகல்வெளிச்சவும் – 1974

 • பஞ்சதந்திரம் – 1974

 • பட்டாபிஷேகம் – 1974

 • அங்கத்தட்டு – 1974

 • ரகஸ்யராத்ரி – 1974

 • பாபுமோன் – 1975

 • கல்யாண சௌகந்திகம் – 1975

 • வெளிச்சம் அகலே – 1975

 • புலிவால் – 1975

 • போய்‌ ப்ரண்டு – 1975

 • சிந்து – 1975

 • மற்றொரு சீத – 1975

 • மதுரப்பதினேழ் – 1975

 • பெண்பட – 1975

 • லவ்‌ மார்யேஜ்‌ – 1975

 • குட்டிச்சாத்தன் – 1975

 • சட்டம்பிக்கல்யாணி – 1975

 • ஆலிபாபாயும் 41 கள்ளன்மாரும் – 1975

 • பாலாழி மதனம் – 1975

 • பத்மராகம் – 1975

 • திருவோணம் – 1975

 • அயோத்திய – 1975

 • சூர்யவம்சம் – 1975

 • கொட்டாரம் வில்க்கானுண்டு – 1975

 • சீப்‌ கஸ்ற்று‌ – 1975

 • சத்யத்தின்றெ நிழலில் [சத்யமேவ ஜயதே] – 1975

 • தாமரத்தோணி – 1975

 • ஸ்வர்ண மல்ஸ்யம் – 1975

 • நீலப்பொன்மான் – 1975

 • அபிமானம் – 1975

 • மானிஷாத – 1975

 • ப்ரவாஹம் – 1975

 • பஞ்சமி – 1976

 • அம்மிணி அம்மாவன் – 1976

 • சோற்றானிக்கர அம்ம – 1976

 • அம்ருதவாஹினி – 1976

 • சீமந்த புத்ரன் – 1976

 • அபினந்தனம் – 1976

 • யுத்தபூமி – 1976

 • அஜயனும் விஜயனும் – 1976

 • பிக்‌ போக்கற்று‌ – 1976

 • பாரிஜாதம் – 1976

 • கன்யாதானம் – 1976

 • ஒழுக்கினெதிரே – 1976

 • ராத்ரியிலெ யாத்ரக்கார் – 1976

 • லைட்டு ஹௌஸ்‌ – 1976

 • புஷ்பசரம் – 1976

 • அவள் ஒரு தேவாலயம் – 1977

 • அம்மாயி அம்ம – 1977

 • முற்றத்தெ முல்ல – 1977

 • சகாக்களே முன்னோட்டு – 1977

 • துறுப்பு குலான் – 1977

 • சத்யவான் சாவித்ரி – 1977

 • சதுர்வேதம் – 1977

 • மோஹவும் முக்தியும் – 1977

 • ஸ்ரீதேவி – 1977

 • மினிமோள் – 1977

 • இன்னலெ இன்னு – 1977

 • விஷுக்கணி – 1977

 • அகலெ ஆகாசம் – 1977

 • அக்‌ஷயபாத்ரம் – 1977

 • ரதிமன்மதன் – 1977

 • காவிலம்ம – 1977

 • சுக்ரதச – 1977

 • லக்‌ஷ்மி – 1977

 • அபராஜித – 1977

 • இதா இவிடெ வரெ – 1977

 • அம்மே அனுபமே – 1977

 • அச்சாரம் அம்மிணி ஓசாரம் ஓமன – 1977

 • பரிவர்த்தனம் – 1977

 • சமுத்ரம் – 1977

 • பஞ்சாம்ருதம் – 1977

 • இனியும் புழயொழுகும் – 1978

 • நினக்கு ஞானும் எனிக்கு நீயும் – 1978

 • ஸ்னேஹிக்கான் ஒரு பெண்ணு – 1978

 • விளக்கும் வெளிச்சவும் – 1978

 • பாவாடக்காரி – 1978

 • ரகுவம்சம் – 1978

 • ப்ரேமசில்ப்பி – 1978

 • கடத்தனாட்டு மாக்கம் – 1978

 • ஏதோ ஒரு ஸ்வப்னம் – 1978

 • முக்குவனெ ஸ்னேஹிச்ச பூதம் – 1978

 • கல்ப்பவ்ருக்‌ஷம் – 1978

 • அஷ்டமுடிக்காயல் – 1978

 • ஈ கானம் மறக்குமோ – 1978

 • நிவேத்யம் – 1978

 • அனுபூதிகளுடெ நிமிஷம் – 1978

 • அவர் ஜீவிக்குன்னு – 1978

 • புத்தரியங்கம் – 1978

 • சத்ருசம்ஹாரம் – 1978

 • மதனோத்சவம் – 1978

 • மதாலச – 1978

 • ரண்டு ஜன்மம் – 1978

 • ஜயிக்கானாய்‌ ஜனிச்சவன் – 1978

 • பார்யயும் காமுகியும் – 1978

 • சௌந்தர்யம் – 1978

 • அஞ்ஞாததீரங்ஙள் – 1979

 • தகர – 1979

 • சூள – 1979

 • சாயூஜ்யம் – 1979

 • க்ருஷ்ணப்பருந்து – 1979

 • என்றெ நீலாகாசம் – 1979

 • புதிய வெளிச்சம் – 1979

 • கழுகன் – 1979

 • அலாவுத்தீனும் அல்புதவிளக்கும் – 1979

 • பாபத்தினு மரணமில்ல – 1979

 • வேனலில் ஒரு மழ – 1979

 • வெள்ளாயணி பரமு – 1979

 • கதிர்மண்டபம் – 1979

 • அக்னிவ்யூஹம் – 1979

 • வில்க்கானுண்டு ஸ்வப்னங்ஙள் – 1980

 • பப்பு – 1980

 • ரஜனீகந்தி – 1980

 • அம்பலவிளக்கு – 1980

 • நட்டுச்சய்க்கிருட்டு – 1980

 • கலிக – 1980

 • ப்ரளயம் – 1980

 • ஏதன் தோட்டம் – 1980

 • கரிபுரண்ட ஜீவிதங்ஙள் – 1980

 • மிஸ்ட்டர் மைக்கிள் – 1980

 • இத்திக்கரப்பக்கி – 1980

 • பென்ஸ்‌ வாசு – 1980

 • அரங்ஙும் அணியறயும் – 1980

 • ஒரிக்கல்க்கூடி – 1981

 • அக்னிசரம் – 1981

 • தீக்களி – 1981

 • கொடுமுடிகள் – 1981

 • கோளிளக்கம் – 1981

 • ஒரு நிமிஷம் தரூ – 1984

 • என்றெ க்ராமம் – 1984

 • ஈ சப்தம் இன்னத்தெ சப்தம் – 1985

 • சூர்யசக்ரம் – 1992

 • கழகம் – 1996

 • தீர்த்தாடனம் – 2001

 • சாரி – 2001

 • அனுராகம் – 2002

 • ஸ்திதி – 2003

 • வினோத யாத்ர – 2007

 • ப்‌ளாஷ்‌ – 2007

 • ரௌத்ரம் – 2008

 • பருந்து – 2008

 • வைரம் – 2009

 • அலக்சாண்டர் தி க்ரேற்று – 2010

 • கூட்டுகார் – 2010

 • சிக்கார் – 2010

 • ஆத்மகத – 2010

 • மேரிக்குண்டொரு குஞ்ஞாடு – 2010

 • நகரம் – 2010

 • லக்கி ஜோக்கேழ்ஸ் – 2011

 • ஜனப்ரியன் – 2011

 • ஸ்பிரிட்டு – 2012

 • அனாவ்ருதயாய காபாலிக – 2013

 • தோம்சண் வில்ல – 2013

 • டூறிஸ்ற்று ஹோம் – 2013

 • றெபேக்க உதுப்பு கிழக்கேமல – 2013

 • லேடீஸ் அண்டு ஜென்டில்மேன் – 2013

 • ப்லாற்று நம்பர் 4பி – 2013

 • வெளி இணைப்புகள்

  நடிகை ஸ்ரீலதா – விக்கிப்பீடியா

  Actress Sreelatha Namboothiri – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *