நடிகை டி. ஆர். ஓமனா | Actress T. R. Omana

டி. ஆர். ஓமனா, மலையாளத் திரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் 1960, 70களில் பல மலையாளத் திரைப்படங்களில் நடித்தவர்.


திரைப்படங்கள்


 • ஸ்டேசன் மாஸ்டர்

 • மாடத்தருவி

 • பாடுன்ன புழா

 • கண்ணூர் டீலக்ஸ்

 • வீட்டுமிருகம்

 • வெள்ளியாழ்ச

 • விருந்துகாரி

 • அம்பலப்புரா

 • எழுதாத கதை

 • வெளி இணைப்புகள்

  நடிகை டி. ஆர். ஓமனா – விக்கிப்பீடியா

  Actress T. R. Omana – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *