நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்

நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் பெருமாளை குறித்து பாடப்பட்ட பக்தி பாடல் தொகுப்பாகும். இது இந்து மதத்தில் வைணவ சமயத்தின் ஓர் ஆதாரமாக, தமிழ்மறையாக கொண்டாடப்படுகிறது.

கி.பி. 6ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 9 ஆம் நூற்றாண்டுக்குள் வைணவ சமயத்தில் ஆழ்வார்கள் 12 பேரினால் இயற்றப்பட்ட இந்த பாடல்களை, 10 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நாதமுனிகள் என்பார் ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்கள் எனத் தொகுத்தார். பின்னர் வந்த மணவாளமாமுனிகள், நாதமுனிகள் தொகுத்த ஆழ்வார்களின் பிரபந்தத்தோடு, திருவரங்கத்தமுதனார் செய்த இராமானுச நூற்றந்தாதியும் சேர்த்து நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் என அழைக்கும்படி அருளினார்.

திவ்ய எனும் சொல் “மேலான” என்றும் பிரபந்தம் எனும் சொல் பலவகைபாடல்தொகுப்பினையும் குறிக்கும்.

இந்த நூல் – ஆன்ற தமிழ் மறை, ஐந்தாவது வேதம், திராவிட வேதம், திராவிட பிரபந்தம் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் பேசும் வைணவர்கள் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, கன்னடம் பேசும் வைணவர்களாலும் இன்றும் தினமும் படிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது இதன் சிறப்பு. இது,

முதலாயிரம்———–947 பாடல்கள்

பெரிய திருமொழி—-1134 பாடல்கள்

திருவாய்மொழி——1102 பாடல்கள்

இயற்பா—————817 பாடல்கள்

என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

24 பிரபந்தங்கள்

திவ்விய பிரபந்தங்கள் 24 வகைப்படும்

 1. திருப்பல்லாண்டு
 2. பெரியாழ்வார் திருமொழி
 3. திருப்பாவை
 4. நாச்சியார் திருமொழி
 5. பெருமாள் திருமொழி
 6. திருச்சந்த விருத்தம்
 7. திருமாலை
 8. திருப்பள்ளி எழுச்சி
 9. அமலனாதிபிரான்
 10. கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு
 11. பெரிய திருமொழி
 12. திருக்குறுந்தாண்டகம்
 13. திருநெடுந்தாண்டகம்
 14. முதல் திருவந்தாதி
 15. இரண்டாம் திருவந்தாதி
 16. மூன்றாம் திருவந்தாதி
 17. நான்முகன் திருவந்தாதி
 18. திருவிருத்தம்
 19. திருவாசிரியம்
 20. பெரிய திருவந்தாதி
 21. திருஎழுகூற்றிருக்கை
 22. சிறிய திருமடல்
 23. பெரிய திருமடல்
 24. இராமானுச நூற்றந்தாதி

பன்னிரு ஆழ்வார்கள்

 1. பொய்கையாழ்வார்
 2. பூதத்தாழ்வார்
 3. பேயாழ்வார்
 4. திருமழிசையாழ்வார்
 5. நம்மாழ்வார்
 6. மதுரகவியாழ்வார்
 7. குலசேகர ஆழ்வார்
 8. பெரியாழ்வார்
 9. ஆண்டாள்
 10. தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்
 11. திருப்பாணாழ்வார்
 12. திருமங்கையாழ்வார்

பாடுபொருள்

இந்தப் பாடல்கள் அனைத்தும் பெருமாளையும் , அவரது பல்வேறு அவதாரங்களையும் குறித்து அமைந்துள்ளன. பெரும்பாலான பாடல்கள் 108 திவ்ய தேசங்களில் பாடப்பட்டுள்ளன. இந்த தொகுப்பில், சுமார் 1100 பாடல்கள் நம்மாழ்வாரால் இயற்றப்பட்டதாகும். இப்பாசுரங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3892 ஆகும். இராமானுசர் காலத்தில் வாழ்ந்த திருவரங்கத்து அமுதனார் இயற்றிய இராமானுசர் நூற்றந்தாதியையும் (108 பாசுரங்கள் கொண்டது) சேர்த்து நாலாயிரம் என்பர். இவற்றுள் பெரும்பாலானவை பண்ணுடன் பாடக்கூடிய இசைப்பாடல்களாகும்.

பாடல்களின் பட்டியல்

முதலாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார்தலம்நூலின் பெயர்நாலாயிரத்தில்பாசுரங்களின் தொடர்எண்ணிக்கை
பெரியாழ்வார்திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில்திருப்பல்லாண்டு1 – 1212
திருமொழி13 – 473461
ஆண்டாள்திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில்திருப்பாவை474-50330
நாச்சியார் திருமொழி504-646143
குலசேகர ஆழ்வார்பெருமாள் திருமொழி647 – 751105
திருமழிசையாழ்வார்திருமழிசைதிருச்சந்தவிருத்தம்752 – 871120
தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்திருமாலை872 – 91645
திருப்பள்ளி எழுச்சி917 – 92610
திருப்பாணாழ்வார்உறையூர்அமலனாதிபிரான்927 – 93610
மதுரகவியாழ்வார்கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு937 – 94711

இரண்டாவதாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார்தலம்நூலின் பெயர்நாலாயிரத்தில்பாசுரங்களின் தொடர்எண்ணிக்கை
திருமங்கையாழ்வார்பெரிய திருமொழி948 – 20311084
திருக்குறுந்தாண்டகம்2032 – 205120
திருநெடுந்தாண்டகம்2052 – 208130

மூன்றாவதாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார்தலம்நூலின் பெயர்நாலாயிரத்தில்பாசுரங்களின் தொடர்எண்ணிக்கை
பொய்கையாழ்வார்காஞ்சிபுரம்முதல் திருவந்தாதி2082 -2181100
பூதத்தாழ்வார்மாமல்லபுரம்இரண்டாம் திருவந்தாதி2182 – 2281100
பேயாழ்வார்மயிலாப்பூர்மூன்றாம் திருவந்தாதி2282 – 2381100
திருமழிசை ஆழ்வார்நான்முகன் திருவந்தாதி2382 – 247796
நம்மாழ்வார்ஆழ்வார்திருநகரிதிருவிருத்தம்2478 – 2577100
திருவாசிரியம்2578 – 25847
பெரிய திருவந்தாதி2585 – 267187
திருமங்கை ஆழ்வார்திருஎழுகூற்றிருக்கை26721
சிறிய திருமடல்2673 – 271240
பெரிய திருமடல்2713 – 279078
திருவரங்கத்தமுதனார்இராமானுச நூற்றந்தாதி2791 – 2898108

நான்காவதாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார்நூலின் பெயர்நாலாயிரத்தில்பாசுரங்களின் தொடர்எண்ணிக்கை
நம்மாழ்வார்திருவாய்மொழி2899 – 40001102

வெளி இணைப்புகள்

நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.