செயின்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரனடைன்ஸ் | Saint Vincent and the Grenadines

செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் (Saint Vincent and the Grenadines) கரிபியக்கடலில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவு நாடாகும். இதன் மொத்தப் பரப்பளவு 389 சதுர கிலோமீட்டராகும். இது பிரதான தீவு செயிண்ட். வின்செண்ட் தீவையும் கிரெனேடின்ஸ் தீவுத்தொடரின் 2/3 பகுதியையும் கொண்டது. இது ஐக்கிய இராச்சியத்தின் காலனித்துவ ஆட்சியின் கீழ் இருந்து, இப்போது பொதுநலவாய நாடாக உள்ளது.

வெளி இணைப்புகள்

செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் – விக்கிப்பீடியா

Saint Vincent and the Grenadines – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *