நிக்கராகுவா | Nicaragua

நிக்கராகுவா (República de Nicaragua), re’puβlika ðe nika’raɰwa) மத்திய அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு மிகப் பெரும் சனநாயகக் குடியரசு நாடாகும். இதன் வடக்கே ஹொண்டூராசும் தெற்கே கொஸ்டா ரிக்காவும் அமைந்திருக்கின்றன. நிக்கராகுவாவின் மேற்குக் கரையில் பசிபிக் கடலும் கிழக்குக் கரையில் கரிபியன் கடலும் உள்ளன.

வெளி இணைப்புகள்

நிக்கராகுவா – விக்கிப்பீடியா

Nicaragua – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *