டோகோ | Togo

டோகோ (Togo) மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ள நாடாகும். இதன் தலைநகரம் லோமே ஆகும். மேற்கு கானா, கிழக்கு பெனின், வடக்கு புர்கினா பாசோ ஆகிய நாடுகள் இடையே டோகோ அமைந்துள்ளது.

வெளி இணைப்புகள்

டோகோ – விக்கிப்பீடியா

Togo – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *