சிக்கலட் மரம்

சிக்கலட் மரம்

வகைப்பாடு

தாவரவியல் பெயர் : அக்ராஸ் சப்போட்டா Achras Sapota

குடும்பம் : சப்போட்டோசியீ Sapotaceae

இதரப் பெயர்

 • சப்போட்டா சிக்கலட் மரம் Chicle
 • மரத்தின் அமைப்பு

  இம்மரம் 60 முதல் 100 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. இவற்றில் சிறிய வெள்ளைப் பூக்கள் வருகிறது. இதனுடைய பழம் உருண்டையாக இருக்கும். சாப்பிடக் கூடியது. இம்மரத்திலிருந்து பால் போன்ற திரவம் கிடைக்கிறது. இவை மீளும் தன்மை உடையது. இவற்றிலிருந்து “ஸ்வீம்கம்” .மெல்லக்கூடியது தயாரிக்கிறார்கள்.

  இம்மரத்தின் பட்டையை கீரி எடுக்கப்படும் பாலிலிருந்து ‘ஸ்விம்கம்’ தயாரிக்கிறார்கள். இதனுடைய பட்டையை கீரிய உடன் பால் போன்ற திரவம் சில மணி நேரத்தில் வடிந்துவிடுகிறது. பிறகு பல வருடம் கழித்து மீண்டும் இம்மரத்திலிருந்து பால் எடுக்கலாம். எடுக்கப்பட்ட பாலை சுட வைத்து கட்டியாக்கிய பிறகு இதனுடன் சர்க்கரை, மற்றும் வாசனை சேர்த்து நாம் பயன்படுத்தும் ‘ஸ்விம்கம்’ தயாரிக்கிறாராகள்.

  காணப்படும் பகுதிகள்

  இம்மரத்தின் தாயகம் அமெரிக்கா ஆகும். 1850 ஆம் ஆண்டு மெக்சிகோவில் முதன் முதலில் ‘ஸ்விம்கள்’ தயாரித்தார்கள். காடுகளில் வளர்ந்த மரங்களில் இருந்து பால் எடுத்து வந்து தயாரித்தார்கள். இந்த சிக்கலட் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள்.

  வெளி இணைப்புகள்

  சிக்கலட் மரம் – விக்கிப்பீடியா

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *