பாக்கு மரம்

பாக்கு மட்டை என்பது பாக்கு மரங்களின் மட்டைகளாகும். இவை பாக்கு மரங்களிலிருந்து இருந்து உதிர்ந்து விழும் மட்டைகளாகும்.

பயன்கள்

 • சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற பொருள். எந்தவிதமான செயற்கை மணமோ வேதிக் கலப்படமோ கிடையாது.
 • இயற்கை வேளாண்மைக் கழிவாகும்.
 • தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள்

 • பாக்குத் தட்டுகள்
 • தேநீர் கோப்பைகள்
 • பல்வேறு வடிவ கிண்ணங்கள்
 • சிற்றுண்டி தட்டுக்கள்
 • வெளி இணைப்புகள்

  பாக்கு மட்டை மரம் – விக்கிப்பீடியா

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *