தேவதாரு மரம்

தேவதாரு (Cedrus அல்லது Cedar) என்பது பினாசியே குடும்ப ஊசியிலை வகை மரமாகும். இவை மேற்கு இமயமலை மற்றும் மத்தியதரைப் பிரதேசத்தைத் தாயகமாகக் கொண்டவை. இமயமலையில் 1,500–3,200 மீ உயரத்திலும் மத்தியதரையில் 1,000–2,200 மீ உயரத்திலும் அமைந்துள்ளன.

வெளி இணைப்புகள்

தேவதாரு மரம் – விக்கிப்பீடியா

Cedrus – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *