குரங்கு மரம்

குரங்கு மரம்

வகைப்பாடு

தாவரவியல் பெயர் : சிராந்தோடென்ரான் பென்டாடாக்டிலான் Chiranthodendron pentadactylon

குடும்பம் : ஸ்டெர்குலியேசியீ(Sterculiaceae)

இதரப் பெயர்கள்

 • மெக்சிகன் கை மலர் ( Mexican hand flower)
 • குரங்கு கை (Monkey’s hand)
 • பிசாசு கை (Devils hand)
 • மரத்தின் அமைப்பு

  இம்மரம் 100 அடி உயரம் வளரக் கூடியது. இதனுடைய இலைகள் பெரியதாக ஒரு அடி நீளத்திற்கு இருக்கும். இம்மரத்தில் வரும் பூக்கள் மிக விசித்திரமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் உள்ளது. இதன் பூக்கள் ஆழ்ந்த சிவப்பு நிற மகரந்த தாள்கள் வெளியே நீட்டிக்கொண்டு உள்ளது.

  இது மனித கையைப் போலவே உள்ளது. விரல்கள் போல் நீண்டும் அதன் நுனியில் வளைந்த நகமும் உள்ளது. பெருவிரல் போன்றதும் உள்ளது. இந்த கைபோன்ற அமைப்பு மற்ற எந்த வகை தாவரத்திலும் கிடையாது.

  காணப்படும் பகுதிகள்

  இம்மரம் மெக்சிகோவிலும், குட்டிமாலாவிலும் வளர்கிறது. புரதான காலத்தில் இம்மரத்தைக் கண்டு மெக்சிகோ மக்கள் பயந்து வந்தனர். இச்சாதியில் ஒரே இனம் மட்டுமே உள்ளது.

  வெளி இணைப்புகள்

  குரங்கு மரம் – விக்கிப்பீடியா

  Chiranthodendron – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *