தேசி மரம்

தேசி (Citrus × aurantiifolia) என்பது கிச்சிலி கலப்பின தாவரமாகும். இது சிட்ரஸ் மிக்ராந்தா x சிட்ரஸ் x மெடிகா ஆகிய இனங்களினால் உருவாக இதன் காய்கள் உருண்டையாக 2.5–5 செ.மீ விட்டம் கொண்டிருக்கும். பழுத்ததும் மஞ்சள் நிறமுடைய இது காயாக இருக்கும்போது பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். இக்காய்கள் சந்தைப்படுத்துவதற்காக பறிக்கப்படுகின்றன.

வெளி இணைப்புகள்

தேசி மரம் – விக்கிப்பீடியா

Key lime – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *