காட்டு ஈச்ச மரம்

காட்டு ஈச்சம் (ஆங்கில பெயர் : Stemless Date Palm), (அறிவியல் பெயர் : Phoenix acaulis) என்பது ஈச்சை மரம் போல் காணப்படும் ஒரு தாவரம் ஆகும். இதன் அறிவியல் பெயர் இலத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்தது ஆகும். இது பனை மரத்தின் குடும்பத்தைச் சார்ந்த பூக்கும் தாவர இனம் ஆகும். இதன் பூர்வீகம் வட இந்திய பகுதியான பூட்டான், நேபாளம் பகுதியாகும். இவை 350 முதல் 1500 மீ உயரம் வளரும் தன்மை கொண்டது. இவை புல்வெளிகளிலும், உயரமான மலைக்காடுகளிலும் காணப்படுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்

காட்டு ஈச்ச மரம் – விக்கிப்பீடியா

Phoenix acaulis – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *