பெஞ்ச் மரம்

பெஞ்ச் மரம்

வகைப்பாடு

தாவரவியல் பெயர் : பைடோலேக்கா டையேகா Phytolacca dioica

குடும்பம் : பைடோலேக்கே Phytolaccaceae)

இதரப் பெயர்

 • ஓம்பு (Ombu) பயங்கரமான மரம்
 • மரத்தின் அமைவு

 • இது மிகவும் பயனள்ள அழகு மரம். இது ஆச்சரியப்படும்படி மிக வேகமாக வளர்ந்து நிழல் தருகிறது. இது 60 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. எப்போதும் பசுமையாகவே உள்ளது. இம்மரத்தில் சிறிய வெள்ளைப் பூக்கள் மலர்கிறது. சிவந்த சதைப் பற்றுள்ள பழம் வருகிறது.
  பைடோலேக்கா டையேகாவின் மலர் மற்றும் கனி
 • இம்மரத்தின் அடிப்பகுதி விரைவில் பருத்து 6 அடி விட்டம் வரை உள்ளது. இதனுடைய வேர்கள் தரைக்கு மேல் மரத்தைச் சுற்றி அண்டைக் கொடுத்து இருக்கிறது. இதன் நடுவே மரம் நிற்கிறது. இவ்வேர்கள் இரண்டு அடி உயரத்திற்கு மரத்தைச் சுற்றி உள்ளது. இதில் பலர் உட்காரலாம். படுக்கலாம். அர்ஜன்டினாவில் இம்மரத்தின் அடியில் யாராவது படுத்திருந்தால் அது கெட்ட ஆவியாக இருக்கும் என நினைத்து பயப்படுவார்கள்.
 • காணப்படும் பகுதி

  இம்மரம் தென் அமெரிக்காவில் வளர்கிறது. இதில் 26 இன மரங்கள் உள்ளது.

  வெளி இணைப்புகள்

  பெஞ்ச் மரம் – விக்கிப்பீடியா

  Phytolacca dioica – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *