கடுக்காய் மரம்

கடுக்காய் (ஒலிப்பு (உதவி·தகவல்)) (Terminalia chebula) என்பது ஒருவகை மரமாகும் சித்த மருத்துவத்தில் மிகச்சிறந்த மருந்துப் பொருட்களில் இது ஒன்று.திருக்குறுக்கைவீரட்டம் திருத்தலத்தின் தலமரமாக விளங்குவது கடுக்காய் மரமாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

கடுக்காய் மரம் – விக்கிப்பீடியா

Terminalia chebula – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *