வெள்ளைக்கடம்பு மரம்

வெள்ளைக்கடம்பு  (அறிவியல் பெயர் : Hymenodictyon Orixense) (ஆங்கில பெயர் : Bridal Couch Tree) இது ஒரு பூக்கும் தாவரம் ஆகும். இது ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் மடகாஷ்கர் நாட்டில் காணப்படும் ஒரு வகையான மரம் ஆகும். மேலும் இது கடம்ப மரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இனம் ஆகும்.இம்மரத்தின் இலைகளைக் கம்பளிப் பூச்சிகளும், பட்டாம் பூச்சிகளும், உணவாக உட்கொள்ளுகின்றன.

வெளி இணைப்புகள்

வெள்ளைக்கடம்பு மரம் – விக்கிப்பீடியா

Hymenodictyon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *