ஆப்கானிய பறக்கும் அணில்

ஆப்கானிய பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கொறிணி ஆகும். இவை ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டுக்கூறிய அகணிய உயிரி ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஆப்கானிய பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Afghan flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *