அம்பு பறக்கும் அணில்

அம்பு பறக்கும் அணில், (Arrow flying squirrel) அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கொறிணி ஆகும். இவை இந்தோனேசியாக்கூரிய அகணிய உயிரி ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

அம்பு பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Arrow flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *