கரும் பறக்கும் அணில்

கரும் பறக்கும் அணில் (Black flying squirrel), அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கொறிணி ஆகும். இவை புரூணை, இந்தோனேசியா, மலேசியா பொன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

கரும் பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Black flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *