சீன பெரும் பறக்கும் அணில்

சீன பெரும் பறக்கும் அணில் அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கொறிணி விலங்காகும். இவை சீனா மற்றும் லாவோஸ் நாடுகளின் அகணிய உயிரி ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

சீன பெரும் பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Chinese giant flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *