காடிப்பல் பறக்கும் அணில்

காடிப்பல் பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கொறிணி ஆகும். இவை சீனாவிற்கே ஊரிய அகணிய உயிரி ஆகும். இவை மித வெப்ப காடுகளில் வசிக்கின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

காடிப்பல் பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Groove-toothed flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *