சாவனிய பறக்கும் அணில்

சாவனிய பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கொறிணி ஆகும். இவை இந்தோனேசியா, மலேசியா போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

சாவனிய பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Javanese flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *