காஷ்மீரப் பறக்கும் அணில்

காஷ்மீரப் பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கொறிணி ஆகும். இவை இந்தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் வாழிடங்களான வெப்பமண்டல காடுகள் அழிக்கப்பட்டு தற்போது இவை அச்சுறு நிலையில் உள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

காஷ்மீரப் பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Kashmir flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *