பலவன் பறக்கும் அணில்

பலவன் பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கொறிணி ஆகும். இவை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் அகணிய உயிரி ஆகும். இவை பெப்ப மண்டல காடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

பலவன் பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Palawan flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *