பகுதிநிற பறக்கும் அணில்

பகுதிநிற பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கொறிணி ஆகும். இவை தென்கிழக்காசிய மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளிலுள்ள வெப்பமண்டல காடுகளில் கணப்படுகின்றன. இவை வாழிட அழிப்பு மூலம் அச்சுறும் நிலையில் உள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

பகுதிநிற பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Particolored flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *