வெண்சிவப்பு பெரும் பறக்கும் அணில்

வெண்சிவப்பு பெரும் பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தச் சேர்ந்த கொறிணி ஆகும். இவை சீனா, தைவான் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

வெண்சிவப்பு பெரும் பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Red and white giant flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *