பர்மிய தரைக்கரடி

பர்மிய தரைக்கரடி ஒரு ஊனுண்ணும் பாலூட்டி ஆகும். இது பெரும்பாலும் தரைக்கரடி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்

பர்மிய தரைக்கரடி – விக்கிப்பீடியா

Burmese ferret-badger – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *