கொடுங்கரடி

கொடுங்கரடி (Grizzly bear) ஒரு வகைக் கரடி இனமாகும். இது வட அமெரிக்காவின் மேற்குப் பகுதி உயர்நிலங்களில் வாழ்கிறது. இது 180 முதல் 680 கிலோகிராம் எடையுடையதாகக் காணப்படுகிறது. கொடுங்கரடிகளில் ஆண் கரடி பெண்ணைவிட 1.8 மடங்கு எடையுடையதாகும்.


 • கரடிகள்

 • வெளி இணைப்புகள்

  கொடுங்கரடி – விக்கிப்பீடியா

  Grizzly bear – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *