சிவப்பு பாண்டா கரடி

சிவப்பு பாண்டா (Red Panda) (இலத்தீன்: Ailurus fulgens நெருப்பு வண்ணப் பூனை) பூனையை விட சற்று பெரிதான, பெரும்பாலும் மரக்கறியே உண்ணும் ஒரு பாலூட்டி விலங்கு ஆகும். கரடிப் பூனை அல்லது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் மூங்கிலையே உணவாகக் கொள்கின்றன. அடர்த்தியான முடிகளுடன் காணப்படும் இவை இமயமலையையும் தென் சீனாவையும் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவை. இது சிக்கிமின் மாநில விலங்காகும்.


வெளி இணைப்புகள்

சிவப்பு பாண்டா – விக்கிப்பீடியா

Red panda – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *