ஸ்டீவி பூனை

ஸ்டீவ் பூனை ( 2005 – 2013 பெப்ரவரி 4) என்பது உலகின் மிக நீண்ட வீட்டுப் பூனை ஸ்டீவ் ஆகும். இது கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. 2010 ஆகத்து 28 நாளிள் எடுத்த அளவின்படி இது 123 செமீ (48.5 அங்குலம்) என அளவிடப்பட்டது.


வெளி இணைப்புகள்

ஸ்டீவி பூனை – விக்கிப்பீடியா

Stewie cat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *