திபெத்திய நீலக் கரடி

திபெத்தியக் கரடி (Tibetan bear) அல்லது திபெத்திய நீலக் கரடி (Tibetan blue bear, Ursus arctos pruinosus) என்பது கிழக்கு திபெத்திய பீடபூமியில் காணப்படும் பழுப்பு கரடியின் (உர்சுஸ் ஆர்க்டோஸ்) ஒரு கிளையினமாகும். இது இமாலயன் நீலக் கரடி, இமாலயன் பனிக் கரடி, திபெத்திய பழுப்புக் கரடி அல்லது குதிரைக் கரடி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. திபெத்திய மொழியில் இது “டோம் கியாமுக்” (Dom gyamuk) என்று அழைக்கப்படுகிறது.


உலகில் ஏராளமான கரடி வகைகள் உள்ளன. அவற்றில், நீல கரடி அரிதாகவே காணப்படுகிறது. நீல கரடி ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான ஃபர் மற்றும் எலும்பு மாதிரிகள் மூலம் மட்டுமே மற்ற கரடி இனங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறியப்படுகிறது. இது 1854 இல் முதலில் வகைப்படுத்தப்பட்டது.


வசிப்பிடமும் வீச்சும்


குறைவான உணவு கிடைக்கும் நேரங்களில் அல்லது ஒரு துணையைத் தேடும்போது உயர் மலைப்பகுதிகளில் அதிகமாக காணலாம். இருப்பினும், நீல கரடி பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் வரம்புகள் பற்றிய வரம்புக்குட்பட்ட தகவல்கள் உறுதிப்படுத்துவதற்கு இத்தகைய ஊகம் கடினமானது.


பாதுகாப்பு நிலை


வரம்புக்குட்பட்ட தகவல்களால், நீல நிற கரத்தின் சரியான பாதுகாப்பு நிலை தெரியவில்லை. எனினும், அமெரிக்க வணிக நீல கரடி மாதிரிகளில் அல்லது பொருட்கள் அழிவுள்ள இனங்கள் சட்டம் இக்கரடியை வேட்டையாடுவதை தடை செய்துள்ளது. இக்கரடியினம் பாதுகாக்கப்பட்ட இனங்கள் என அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் சர்வதேச வர்த்தக உடன்படிக்கை (CITES) பற்றிய இணைப்பு I இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. பாரம்பரிய சீன மருத்துவம் மற்றும் வசிப்பிட ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்றில் கரடி பித்தப்பை படன்பாடிற்காக வேடியட்டபடுவதால் எண்ணிகையில் குறைந்து காணபடுகின்றது..


கலாச்சார குறிப்புகள்


நீல கரடி என்பது ஏதாயின் புராணங்களில் தொடர்புடைய பார்வைக்கு சாத்தியமான உத்வேகம் எனக் கூறப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 1960 ஆம் ஆண்டு உள்ளூர் மக்களால் ‘அமி ஃபர்’ என்று அடையாளம் காணப்பட்ட இரண்டு உமி நீரோடைகள் நீல நிற கரடிகளின் பகுதிகள் என அறிவியல் ரீதியாக அடையாளம் காணப்பட்டன.


வெளி இணைப்புகள்

திபெத்திய நீலக் கரடி – விக்கிப்பீடியா

Tibetan blue bear – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *