நாய்த் தலையன் பாம்பு

நாய்த் தலையன் ( Cerberus rynchops) என்பது ஒரு நஞ்சில்லா பாம்பு ஆகும். ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா கண்டங்களில் கடலோரப்பகுதிகளில் காணப்படும். பொதுவாக இப்பாம்புகள் சதுப்பு நிலக்காடுகள் , கழிமுகங்கள், நீரோடைகள், குளங்கள், பாசித்திட்டுகள், போன்ற இடங்களிலும், அருகில் உள்ள நிலத்தில் உள்ள வளைகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவை இரவில் இரை தேடும் விலங்குகள் என்றபோதிலும், சிலசமயம் பகல் நேரத்திலும் இரை தேடும். இதன் முதன்மை உணவு மீன் ஆகும். இது அச்சுறுத்தப்படும் பொழுது தரையில் எம்பிக்குதித்து பக்கவாட்டுத் திசையில் விரைவாக நெளிந்து செல்லக்கூடியது. இது அலையாத்தி மரங்களில் ஏறக் கூடியது. அவ்வாறு மரத்தில் ஏற பற்றும் தன்மையுடைய வால் கொண்டுள்ளது. இவை தண்ணீர் அல்லது தரையில் 8 முதல் 30 வரையான எண்ணிக்கையில் குட்டிகளை ஈனுவதாக அறியப்படுகிறது.


விளக்கம்


இதன் தலை நாய் போன்ற தோற்றத்தை ஒத்து உள்ளது. காரணம் இதன் மேல் தாடை தன்மையாகும். இதன் தலை கழுத்தைவிட அகன்று இருக்கும். இதன் கண்கள் சிறியதாக அழகாக இருக்கும். தலையில் சாம்பல் அல்லது மஞ்சள் பச்சை நிறம் கொண்டவையாக இருக்கும். சில பாம்புகளுக்கு உடலில் தெளிவாகப் புலப்படாத கரிய கோடுகள் கண்ணில் இருந்து தொடங்கி பின்நோக்கிச் செல்லும்.


வெளி இணைப்புகள்

நாய்த் தலையன் – விக்கிப்பீடியா

Cerberus rynchops – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.