கட்டுவிரியன் பாம்பு

கட்டுவிரியன் (Common Krait – Bungarus caeruleus) என்பது இந்தியத் துணைக்கண்டத்தில் உள்ள காடுகளில் காணப்படும் நச்சுப் பாம்பினம் ஆகும்.கொடிய நஞ்சினையுடைய இப்பாம்பு பெரு நான்கு என்றழைக்கப்படும் பாம்புகளில் ஒன்று. இப்பாம்பு தமிழில் கட்டு விரியன், எண்ணெய் விரியன், எட்டடி விரியன், பனை விரியன் ஆகிய பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

கட்டுவிரியன் – விக்கிப்பீடியா

Common krait – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.