கிரேட் டேன் நாய்

கிரேட் டேன் , அப்போல்லோ , டேனிஷ் கால்லண்ட், டச்சு டாக்கீ , போர்ஹவுண்ட், கிராண்ட் டானோயிஸ் அல்லது ஜெர்மன் மஸ்தீப் என்பது ஒரு வீட்டில் வளர்க்கும் நாய் இனம் (கனிஸ் லூபஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது ) ஆகும், இது அதன் மிகப்பெரிய அளவிற்காகப் பிரபலமானது. இந்த இனம் பொதுவாக “அனைத்து இனங்களின் அப்பல்லோ” என்று குறிக்கப்படுகின்றது. கிரேட் டான் உலகின் உயரமான நாய் இனங்களில் ஒன்றாகும். ஐரீஷ் வோல்ப்ஹவுண்ட் உடன் மட்டுமே சராசரியில் உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. இறுதியாக கிரேட் டான் மிக உயரமான வாழும் நாயாக கிப்சன் உலகசாதனையைக் கொண்டுள்ளது. கிப்சன் அதன் பிடரியில் 3 1⁄2 ft (106.7 cm) உயரமும் அதன் பின்னங்காலகள் 7 ft 1 in (215.9 cm) உயரமும் கொண்டிருந்தது.


விளக்கம்:


தோற்றம்


அமெரிக்க கென்னல் கிளப் விவரித்தபடி, “கிரேட் டான், அதன் கம்பீரமான தோற்றம், கண்ணியம், வலிமை மற்றும் பெரிய அளவும் மற்றும் சிறந்த வடிவைக் கொண்ட உடலுடனான நேர்த்தியான தோற்றம் ஆகியவற்றில் இணைகின்றது. தற்போது இருக்கும் இனங்களில் மிகப்பெரிய ஒன்று, அது என்றும் அருவருப்பாகத் தோன்றாது.”


கிரேட் டேன் என்பது குட்டையான முடியைக் கொண்ட வலிமையான பாய்ச்சல் அமைப்புடனான இனம். நீளம் மற்றும் உயரங்களுக்கு இடையேயான விகிதத்தில், கிரேட் டேன் கண்டிப்பாக சதுரமாக இருக்கும். ஆண் நாய் கண்டிப்பாக தோள்பட்டையில் 30 in (76 cm) விடக் குறைவாக இருக்காது, பெண் நாய் 28 in (71 cm). குறைந்தபட்ச உயரத்தை உடைய டேன்கள் தகுதியிழக்கின்றன.


வருடா வருடம், பொதுவாக உயரமான வாழும் நாயாக கிரேட் டேன் உள்ளது. தற்போது, உயரமான வாழும் நாய் (2009) ஒரு கோமாளி கிரேட் டான், அதன் பெயர் டைட்டன், அதன் தோள்பட்டையின் உயரம் 42.25 in (107.3 cm) இல் நிற்கின்றது. சாதனையில் (கின்னஸ் உலகச் சாதனைகளின் படி) மிக உயரமான நாயாக ஷாம்க்ரெட் டான்சாஸ் என்ற பெயரைக் கொண்ட பிரிண்டில் கிரேட் டேன் இருந்தது. இந்த நாய் 42.5 in (108 cm) உயரம் கொண்டிருந்தது.


பதினெட்டு மாதங்களுக்கும் மேலான கிரேட் டேன் நாய்க்கான குறைந்தபட்ச எடை ஆண் நாய்களுக்கு 120 lb (54 kg), பெண் நாய்களுக்கு 100 lb (45 kg). வழக்கத்திற்கு மாறாக, அமெரிக்க கென்னல் கிளப் குறைந்தபட்ச எடைத் தேவையை அதன் தரநிலையிலிருந்து நீக்கிவிட்டது. ஆண் நாயானது பெண் நாயை விடவும் மிகப்பெரிய சட்டம் மற்றும் வலிமையான எலும்புடன் முழுவதும் மிகப் பெரியதாகத் தோன்ற வேண்டும்.


கிரேட் டேன்கள் இயல்பாக வளைந்த முக்கோணக் காதுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. கடந்த காலத்தில், பன்றிகள் வேட்டைக்கு பொதுவாக கிரேட் டேன்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட போது, வேட்டையின் போது காயம் நிகழ்வது குறைவதற்காக நாய்களின் காதுகளில் காயத்தை ஏற்படுத்த காதுகளை வெட்டுதல் நிகழ்த்தப்பட்டது. இப்போது அந்த டேன்கள் முதன்மையான தோழமை விலங்குகளாக உள்ளன, வெட்டுதலானது சிலநேரங்களில் இன்னமும் பாரம்பரியம் மற்றும் அழகு போன்ற காரணங்களுக்காக நடத்தப்படுகின்றன. இன்று, இந்த நடைமுறை அமெரிக்காவில் குறிப்பிடும் அளவில் பொதுவானதாக உள்ளது மற்றும் ஐரோப்பாவில் அதை விடவும் குறைவாக உள்ளது. இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, டென்மார்க், ஜெர்மனி போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகள், ஆஸ்திரேலியாவின் பகுதிகள், மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகியவற்றில் இந்த நடைமுறை தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது அல்லது கால்நடையியல் மருத்துவர்கள் மட்டுமே நிகழ்த்த முடியும் என்றவாறு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.


கிரேட் டேன்களுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய தோலின் நிறங்களாக காண்பிக்கப்படுகின்ற ஆறு நிறங்கள்:


 • இளமஞ்சள்: இந்த நிறம் கருப்பு முகமூடியுடன் தங்கநிற மஞ்சள் நிறம். கருப்பு நிறம் கண் விளிம்புகள் மற்றும் புருவங்களிலும் தோன்றும், மேலும் காதுகளிலும் தோன்றலாம்.

 • பிரிண்டில்: இந்த நிறமானது செவ்ரான் பட்டை அமைப்புகளில் இளமஞ்சள் மற்றும் கருப்பு நிறமுடையது. பெரும்பாலும் அவை புலி-பட்டை அமைப்பைக் கொண்டதாக குறிப்பிடப்படுகின்றன.

 • நீலம்: இந்த நிறமானது தூய்மையான ஸ்டீல் நீலமாக உள்ளது. மார்பு மற்றும் விரல்களில் காணப்படும் வெள்ளைப் புள்ளிகள் விரும்பத்தக்கவை அல்ல, மேலும் அவை குறைபாடுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

 • கருப்பு: பளபளப்பான கருப்பு நிறம். மார்பு மற்றும் விரல்களில் காணப்படும் வெள்ளைப் புள்ளிகள் விரும்பத்தக்கவை அல்ல, மேலும் அவை குறைபாடுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

 • ஹர்லேகுயின்: சீரற்ற உரிந்த கருப்பு நிறத் தொகுப்புகளுடன் அடிப்படை நிறமாக தூய வெள்ளை நிறம் உள்ளது மற்றும் முழு உடலிலும் அந்த நிறம் நன்றாகப் பரவியுள்ளது; தூயமையான வெண்மையான் கழுத்து விரும்பத்தக்கது. கருப்புத் தொகுப்புகள் போர்வையைப் போன்ற தோற்றத்தை அளிக்க போதுமான தோற்றத்தை அளிக்காது, மாறாக மிகவும் சிறிய புள்ளிகளான அல்லது புள்ளிகளாகத் தெரியும். தகுதியானது, ஆனால் சற்று குறைவாக விரும்பத்தக்கது, அவை சில சிறிய சாம்பல்நிற தொகுப்புகள் (இந்த சாம்பல் நிறமானது கருங்குருவியை குறிப்பதை ஒத்திருந்தது) அல்லது வெள்ளை அடிப்பகுதியுடன் ஒற்றை கருப்பு முடிகள் முழுவதும் காண்பிக்கப்படுவது. இது உப்பு மிளகு அணுகுமுறையை அல்லது அழுக்கான தோற்ற விளைவை அளிக்கின்றது. (மெர்லி மற்றும் வெள்ளை டேன்கள் காதுகேளாமை மற்றும் பார்வையின்மை ஆகிய அதே இணைப்பைக் கொண்டுள்ளன.)

 • மேண்டில் (சில நாடுகளில் அவை போஸ்டன் டெர்ரியர் போன்றே நிறம் மற்றும் அமைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதால் போஸ்டன்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன): கருப்பு வெள்ளை நிறமானது ஒரு உறுதியான கருப்புப் போர்வையை உடல் முழுவதும் நீட்டித்ததுடன் உள்ளது; கருப்பு மண்டை ஓட்டில் வெள்ளை முகவாய்; வெள்ளை ஒளி விருப்பமானது; மொத்த வெள்ளை காலர் விரும்பத்தக்கது; வெள்ளை மார்பு; முன்னங்கால்கள் மற்றும் பின்னங்கால்களின் பகுதி அல்லது முழுவதும் வெள்ளை நிறம்; வெள்ளையில் நனைத்த கருப்பு வால். கருப்புப் போர்வையில் வெள்ளைப் புள்ளிக் குறியிட்டிருப்பது வெள்ளைக் காலரில் பிளவைப் போன்று ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியது.

 • பிற நிறங்கள் எப்போதாவது தோன்றுகின்றன. ஆனால் அவை உறுதிப்படுத்தல் காட்சிpபடுத்தலுக்கு ஏற்புடையவை அல்ல. மேலும் அவை இனக் காட்சி நாய்களை நோக்கமாகக் கொண்ட இனவிரும்பிகளால் தேடப்படுபவை அல்ல. இந்த நிறங்கள் பின்வருகின்றன, வெள்ளை, பாவ்ன்குயின், மெர்லே, மெர்லேகுயின், பாவ்ன் மேண்டில் மற்றும் பல நிறங்கள். சில இனவிரும்பிகள் இந்த “அரிதான” நிறங்களின் குட்டிகளுக்காக அதிக விலை கொடுக்க முற்படலாம். இருப்பினும், வெள்ளை மற்றும் மெர்லே டேன்கள் காதுகேளாமையை உண்டாக்குகின்ற மரபணுக்களுடன் தொடர்புடையவையாக இருக்கலாம் என்பதால் இவற்றின் இனப்பெருக்கம் குறிப்பாக சர்ச்சையானவை. இருப்பினும் அவை காண்பிக்கப்படவில்லை. வெள்ளை அல்லது மெர்லே டேன்கள் இன்னும் வழக்கமாக மரபு வழி நாய்களாகப் பதிவுசெய்யப்படுகின்றன.


  மனப்போக்கு


  கிரேட் டேனினி பெரிய மற்றும் கம்பீரமான தோற்றம் அதன் தோழமையான இயல்பைப் பொய்யாக்குகின்றது; அந்த இனம் பெரும்பாலும் கௌரவமான பூதமாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. கிரேட் டேன்கள் பொதுவாக பிற நாய்கள், பிற நாயினம் சாராத விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுடனான தொடர்பில் நட்புணர்ச்சியுள்ளதாக உள்ளது. சில தனிப்பட்டவை சிறிய விலங்குகளைத் துரத்துகின்றன் அல்லது தாக்குகின்றன. ஆனால் இது இனத்தின் பொதுவான குணமல்ல.


  உடற்பயிற்சி


  பெரும்பாலான நாய்களைப் போன்றே, கிரேட் டேன்களுக்கும் ஆரோக்கியம் நிலைக்க தினசரி நடைப்பயிற்சி அவசியமாகின்றது. இருப்பினும் இந்த இனத்திற்கு குறிப்பாக இளம் நாய்களுக்கு அதிகப்படியான உடற்பயிற்சி அளிக்கக் கூடாது என்பது முக்கியம். கிரேட் டேன் குட்டிகள் மிகவும் பெரியதாகவும், மிகவும் வேகமாகவும் வளருகின்றன. இவை மூட்டு மற்றும் எலும்புப் பிரச்சினைகளின் ஆபத்தில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றன. குட்டியின் இயல்பான சக்தியின் காரணத்தால், டேன் உரிமையாளர்கள் பெரும்பாலும் குறைவான நடவடிக்கைகளை நாய் இன்னும் வளரும்போது எடுக்கின்றனர்.


  ஆரோக்கியம்


  கிரேட் டேன்கள் பெரும்பாலான பெரிய நாய்களைப் போன்று ஒரு மிதமான வளர்சிதை மாற்றத்தை கொண்டிருக்கின்றன. இது குறைந்த ஆற்றலையும் மற்றும் சிறிய இனங்களை விடவும் நாயின் ஒரு பவுண்டுக்கும் குறைவான உணவு உட்கொள்ளலையும் ஏற்படுத்துகின்றது. கிரேட் டேன்கள் இரைப்பை சம்பந்தப்பட்ட விரிவு-குடல் முறுக்கம் (GDV) (வலியுடைய விரிவு மற்றும் வயிறு முறுக்கல்) உள்ளிட்ட பொதுவான பெரிய இனங்களுக்கு இருப்பது போன்ற சில ஆரோக்கிய சிக்கல்களைக் கொண்டுள்ளன. இது கிரேட் டேன்கள் மற்றும் பிற ஆழமான மார்புடைய இனங்களைப் பாதிக்கக் கூடிய ஒரு சிக்கலான நிலை உள்ளது. மேலும் இது விரைவில் தெரிவிக்கப்படவில்லை எனில் இறப்பை ஏற்படுத்தலாம். நாய்களின் பிற பெரிய இனங்களைப் போன்று கிரேட் டேன்களில் குறைந்த இடைவெளியில் பெரிய அளவிலான திரவப் பருகுதலை GDV ஐ தூண்டுகின்றது. நாய் அல்லது அதன் உறவினர் GDV இன் வரலாற்றைக் கொண்டிருந்தால், அது வலது வயிற்றுச்சுவருக்கு (இரையகப் பொருத்தம்) அவற்றின் வயிற்றுப் பொருத்தத்தைக் கொண்ட கிரேட் டேன்களுக்காகப் பொதுவாகப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொதுவான நடைமுறையாகும். இருப்பினும் இயல்பான இயலாமை நிகழவில்லை எனில் சில கால்நடை மருத்துவர்கள் அறுவைச்சிகிச்சை செய்ய மாட்டார்கள். உணவு உட்கொள்ளும் போது மூச்சு இழுப்பதால் காற்றின் அளவை நெறிப்படுத்துதல் மூலமாக மேம்பட்ட உணவு வகைகள் GDV ஐ பெரும்பாலும் தடுக்க உதவுகின்றது என்று நம்பப்படுகின்றது, இருப்பினும் ஒரு ஆய்வு அவை ஆபத்தை அதிகரிக்கலாம் என்று பரிந்துரைக்கின்றது. உணவிற்கு முன்னர் மற்றும் பின்னர் உடனடியாக உடற்பயிற்சி அல்லது வேறு நடவடிக்கையிலிருந்து தடுத்தலும் ஆபத்தைக் குறைக்கலாம். இருப்பினும் இது ஆராய்ச்சி மூலமாக செல்லுபடியாக்கப்படவில்லை. GDV அறிகுறிகள் அதனூடே நிகழலாம், ஆனால் அவை காணக்கூடிய வீக்கத்திற்கு (அடிவயிற்றின் வீக்கம்) கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. மேலும் தொடர்ச்சியான வாந்தியெடுத்தலானது வாந்திக்கான வளமற்ற முயற்சிகளை மீண்டும் நினைவுபடுத்துகின்றது. GDV என்பது வீக்கமாகக் குறிப்பிடப்படும் மற்றொரு நிலையிலிருந்து வேறுபட்ட நிலையாகும்; இருப்பினும், வீக்கமானது GDV உருவாக்கத்தின் முன்னதான நிலையாக இருக்கலாம். GDV என்பது அறுவைச் சிகிச்சைக்கான உடனடித் தேவையாகும்; நாயானது இந்த நிலையின் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தியது எனில் உடனடியாக கால்நடையியல் மதிபீட்டிற்கு முயற்சிசெய்ய வேண்டும்.


  இந்த இனத்திற்கான மற்றொரு பிரச்சினை இடுப்பு பிறழ்வு. பொதுவாக பெற்றோரின் எக்ஸ்ரே ஆனது அவற்றின் இடுப்பு எழும்புகள் ஆரோக்கியமாக உள்ளனவா என்பதைச் சான்றளிக்க முடியும் மற்றும் விலங்குகள் இனமாக உள்ளனவா மற்றும் அவை ஆரோக்கியமான நாய்க்குட்டிகளைக் கொண்டிருக்கின்றனவா என்பதை அறிவதற்கான வழிகாட்டியாகவும் செயல்படுகின்றது. தடுமாற்றம் நோய் கூட இந்த இனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் ஆகும். பொதுவாக இது மிதமான வளர்ச்சியாக இருக்கின்றது மற்றும் வழக்கமாக இது 2 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான நாய்களில் முதலில் தோன்றுகின்றது. இது மரபு வழியாக வந்ததாகவும் கருதப்படுகின்றது. இருந்தாலும் முன்னறிந்து தற்காத்துக்கொள்ளுதலே சிகிச்சையாகும்.


  கிரேட் டேன்கள் பொதுவாக 8-10 ஆண்டுகள் வாழ்கின்றன. ஆனால் கவனமான வளர்ப்பு மற்றும் மேம்ப்பட்ட சத்துணவு அவற்றை 12-14 ஆண்டுகள் வாழவைக்கும்.


  விரிந்த இதயத்தசைநோய் (DCM) மற்றும் பல பிறப்பு நிலைக் கோளாறு இதய நோய்கள் கிரேட் டேன் இனத்தில் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன. இந்த இனத்தின் குறைவான வாழ்நாளுடன் தொடர்புடுத்தும் விதமாக அவற்றை, ஹார்ட்ப்ரேக் இனம் என்ற புனைப்பெயரை அளிக்க முன்னிலை வகித்தது. கிரேட் டேன்கள் குறிப்பிட்ட இனத்திற்குரிய பல மரபுவழி குறைபாடுகளில் இருந்தும் பாதிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கிரேட் டேன் நிறக் குறைபாட்டை (வெள்ளையாக இருந்தால்) அதன் கண்கள் அல்லது காதுகளுக்கு அருகில் கொண்டிருக்கின்றன. பின்னர் அந்த உறுப்பு வளர்ச்சியடையாது, மேலும் வழக்கமாக அந்த நாய் பார்வையற்றதாகவோ, காது கேளாததாகவோ அல்லது இரண்டும் சேர்த்தோ இருக்கலாம்.


  பிறப்பிடங்கள்


  கிரேட் டேன் மஸ்தீப்-போன்ற நாய்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டு ஜெர்மனிக்கு அலான்ஸ் மூலமாக எடுத்துச்செல்லப்பட்டதாக அறிக்கையிடப்பட்டிருக்கின்றது.


  பார்பரா ஸ்டெயின் கருத்துப்படி, “இந்த இனம் ஜெர்மனியில் பிறப்பிடமாகக் கொண்டது. இங்கிலீஷ் மஸ்தீப் மற்றும் ஐரீஷ் வோல்ப்ஹவுண்ட் இடையே கலப்பு செய்த சாத்தியமானது.” இருப்பினும், பிற ஆதாரங்கள் இந்த இனமானது டென்மார்க்கில் தோன்றியதாகக் காட்டுகின்றன. இன்னமும் பிற அறிக்கைகள் முரண்பாடான கேள்வியை அறிக்கையிட்டுள்ளன மற்றும் அது தீர்க்கப்படவில்லை. 1749 இல் ஜியார்ஜஸ்-லூயிஸ் லெக்லெர்க், கம்டே டே பஃப்போன் அவர்கள் “லே கிராண்ட் டேனோயிஸ்” (வில்லியம் ஸ்மெல்லே அவர்கள் “கிரேட் டேன்” என்று மொழிமாற்றினார்) என்ற பெயரைப் பயன்படுத்தினார். அந்தக் காலம் வரையில் ஹவுண்ட் இங்கிலாந்தில் “டேனிஷ் டாக்” என்று குறிப்பிடப்பட்டது. ஜேக்கப் நிக்கோலே வில்ஸின் கூற்றுப்படி அந்த நாய் “பெரிய ஹவுண்ட்” என்றழைக்கப்பட்டது, அந்த சொல்லானாது 20 ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் தொடர்ந்தது. நீண்டகாலத்திற்கு முன்னர் ஜெர்மனியில் 1780 ஆம் ஆண்டில், ஹவுண்ட் இனம் “குரோஸ்ஸர் டேனிஸ்க்ஹர் ஜேக்ஹண்ட்” என்று குறிப்பிடப்பட்டது (ஆங்கில மொழி: Large Danish Hunting Hound). ஹாம்பர் இல் 14-20 ஜூலை மாதம் 1863 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற முதல் நாய் கண்காட்சியில்,[சான்று தேவை] எட்டு நாய்கள் “டேனியஸ்க் டாக்கி” என்றும் ஏழு “உல்மர் டாக்கென்” என்றும் அழைக்கப்பட்டன.


  பரவலான கலாச்சாரத்தில் கிரேட் டேன்கள்


 • ஆகஸ்ட் 2004 ஆம் ஆண்டில், கலிபோர்னியாவின் கிராஸ் வாலேயிலிருந்து வந்த மருத்துவச் சிகிச்சை நாயான கிப்சன் என்ற பெயரைக் கொண்ட ஹர்லேகுயின் கிரேட் டேனை உலகின் உயரமான நாயாக கின்னஸ் சாதனைகள் புத்தகம் அங்கீகரித்தது. அளவீடுகள் தோள்பட்டையில் 107 cm (42 in), முன்னங்கால்களில் நிற்கையில் 7 ft 1 in (216 cm) மற்றும் எடை 180 lb (82 kg).

 • கிரேட் டேன் பென்சில்வேனியாவின் மாகாண நாய் என்று 1965 ஆம் ஆண்டில் அழைக்கப்பட்டது.

 • ஸ்கூபி-டூ, ஹன்னா-பார்பெரா கதாப்பாத்திரம். வடிவமைப்பாளர் ஐவோ டகமோட்டோ இந்த பிரபல விலங்குப் பாத்திரத்தை இந்த இனத்தை பயன்படுத்துகின்ற ஹன்னா-பார்பெரா அவர்களால் அளிக்கப்பட்ட வரைபடம் கொண்டு கிரேட் டேன் அடிப்படையில் அமைத்தார். இருப்பினும் ஸ்கூபியின் வால் உண்மையான கிரேட் டேனின் வாலை விடப் பெரியதாக இருக்கின்றது, மேலும் அது பூனையின் வாலை நினைவுபடுத்துகின்றது.

 • த அக்ளி டேக்ஷண்ட் படத்தில் ப்ரூடஸ், டேக்ஷண்ட் தாயால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு கிரேட் டேன்.

 • மர்மடூக் என்பது 1945 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரையில் பிராட் ஆண்டர்சன் அவர்களால் வரையப்படுகின்ற செய்தித்தாள் நகைச்சுவைப் படக்கதை. படக்கதையானது வின்ஸ்லோவ் குடும்பம் மற்றும் அவர்களின் மர்மடூக் என்ற கிரேட் டேன் வகை நாய் ஆகியோரைச் சுற்றிலும் சுழல்கின்றது.
 • வெளி இணைப்புகள்

  கிரேட் டேன் – விக்கிப்பீடியா

  Great Dane – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *