வேட்டை நாய்

வேட்டை நாய் என்பது வேட்டைக்காரர்களால், கண்ணில் தென்படும் இரையை வேட்டையாடுவதற்காகவே வளர்க்கப்படுகின்றன. அந்த நாய்களுக்கு, தாங்கள் எதைத் தாக்குகிறோம், எதற்காக தாக்குகிறோம் என்பது போன்ற புரிதல்கள் இருப்பதில்லை. தமிழ்நாட்டில் வேட்டைக்காரர்களால் விரும்பு வளர்க்கப்படும் வேட்டை நாய் வகைகளில் சில;

வெளி இணைப்புகள்

வேட்டை நாய் – விக்கிப்பீடியா

Hunting dog – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *