அந்தமான் லாட வௌவால்

அந்தமான் லாட வௌவால் வௌவால் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை அந்தமானில் மட்டுமே காணப்படும் இந்திய பகுதிக்குரிய விலங்காகும். இவை வெப்ப மண்டலம் சார்ந்த தாழ்வு நிலை காடுகளிகலும், வெப்ப மண்டல அலையாத்திக் காடுகளிலும் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

அந்தமான் லாட வௌவால் – விக்கிப்பீடியா

Andaman horseshoe bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.