பூட்டான் மறிமான்

பூட்டான் மறிமான் (Bhutan takin, Budorcas taxicolor whitei) பூட்டான் நாட்டுக்குரிய விலங்காகும். இவ்வின மான்கள் வடகிழக்கு இந்தியா, மேற்குச் சீனா, திபெத்து ஆகிய பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது. பூட்டான் மறிமான்கள் தொடர்ந்து வேட்டையாடப்படுவதால் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன.


இது பூட்டானின் 1000 முதல் 4500 மீட்டர் வரை உயரமுள்ள மலைப் பகுதிகளில் உள்ள மூங்கிற் காடுகளில் காணப்படுகிறது. பூட்டான் மறிமான்கள் பகற்பொழுதில் சுறுசுறுப்புடன் செயற்படுகின்றன. இது கோடை காலத்தில் நிழல் தரும் மரத்தடியில் ஓய்வு எடுக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

பூட்டான் மறிமான் – விக்கிப்பீடியா

Bhutan takin – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.