அகழ் காது லாட வௌவால்

அகழ் காது லாட வௌவால் லாட வௌவால் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை இந்தோனேசியா, பாபுவா நியூ கியூனா போன்ற இடங்களில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

அகழ் காது லாட வௌவால் – விக்கிப்பீடியா

Broad-eared horseshoe bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.