பாலைவன நரி

பாலைவன நரி (Fennec fox) என்பது பாலைவனத்தில் வாழும் நரி இனம் ஆகும். இது சகாரா, சினாய் தீபகற்பம், அரவா பாலைவனம் மற்றும் அரேபியப் பாலைவனம் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது. இது நாய்க்குடும்பத்தில் உள்ள இனங்கள் அனைத்திலும் மிகச்சிறிய உருவுடையதாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

பாலைவன நரி – விக்கிப்பீடியா

Fennec fox – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.