வன லாட வௌவால்

வன லாட வௌவால் வௌவால் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை காங்கோ, கபான் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. இவை வெப்ப மண்டல தாழ்வு நிலைக்காடுகளில் வசிக்கும். இவை வசிக்கும் இடங்கள் பெரும்பாலும் அழிந்துவிட்டது.


வெளி இணைப்புகள்

வன லாட வௌவால் – விக்கிப்பீடியா

Forest horseshoe bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.