தங்க நிற மந்தி குரங்கு

தங்க நிற மந்தி (Gee’s golden langur) என்பது ஒரு குரங்கு இனமாகும். இது இந்தியாவின் மேற்கு அசாமின் ஒரு சிறிய பகுதியில் காணப்படுகிறது. இந்தியாவில் அதிக அழிவாபத்தை எதிர்நோக்கியுருக்கும் முதனிகளுள் இது ஒன்று.


விளக்கம்


இக்குரங்கு கருமையான முகமும், பொன்நிற முடியும் நீண்ட வாலும் கொண்டது. இது பெரும்பாலும் உயர்ந்த மரங்களில் வசிக்கும். கிளைவிட்டு கிளைதாவுகையில் இதன் நீண்ட வால் சமநிலை உண்டாக்க உதவுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

தங்க நிற மந்தி – விக்கிப்பீடியா

Gee’s golden langur – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.