அரச லாட வௌவால்

அரச லாட வௌவால் வௌவால் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை சீனா நாட்டிற்குறிய அகணிய உயிரி ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

அரச லாட வௌவால் – விக்கிப்பீடியா

King horseshoe bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.