மலை வெளவால்

மலை வெளவால் (mountain noctule) என்பது ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான், நேபாளம், இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் காணப்படும் ஒரு வெளவால் வகை ஆகும்.

வெளி இணைப்புகள்

மலை வெளவால் – விக்கிப்பீடியா

Mountain noctule – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *