கோவேறு கழுதை மான்

கோவேறு கழுதை மான் (Odocoileus hemionus) என்பது வட அமெரிக்காவின் மேற்குப் பகுதியை தாயகமாகக் கொண்ட ஒரு மான் இனம் ஆகும். இவற்றின் காதுகள் கோவேறு கழுதையை ஒத்திருப்பதால் இப்பெயர் பெற்றது. இதில் கருவால் மான் உள்ளிட்ட பல்வேறு துணையினங்கள் உள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

கோவேறு கழுதை மான் – விக்கிப்பீடியா

Mule deer – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.