சிவப்பு நரி

சிவப்பு நரி (ஆங்கிலப் பெயர்: Red fox, உயிரியல் பெயர்: Vulpes vulpes) என்பது உண்மையான நரிகளிலேயே மிகப் பெரியதாகும். ஊனுண்ணி வரிசையின் மிகப் பரவலாக வாழுகின்ற ஒரு விலங்குகளில் ஒன்றாகும். ஆர்க்டிக் வட்டம் முதல் வட ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோவாசியா எனப் புவியின் வட அரைக்கோளம் முழுவதும் காணப்படுகிறது. தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம் என பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. மனிதப் பரவலுடன் இதுவும் பரவியுள்ளது. ஆத்திரேலியாவிற்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.


பரிணாம வளர்ச்சி


ஆர்க்டிக் நரி


கிட் நரி


கோர்சக் நரி


ருப்பெல்லின் நரி


சிவப்பு நரி(Fig. 10)


கேப் நரி


பிலன்போர்டின் நரி


பென்னக் நரி


ரக்கூன் நரி


வவ்வால்-காது நரி


வெளி இணைப்புகள்

சிவப்பு நரி – விக்கிப்பீடியா

Red fox – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.