இலங்கைப் புள்ளிமான்

இலங்கை புள்ளிமான் (Sri Lankan axis deer, Axis axis ceylonensis) என்பது இலங்கையில் வாழும் புள்ளிமானின் ஓர் இனமாகும். இவ்வினம் துணையினமற்ற ஓர் இனமாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

இலங்கைப் புள்ளிமான் – விக்கிப்பீடியா

Sri Lankan axis deer – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.