தொம்சன் சிறுமான்

தொம்சன் சிறுமான் (“Thomson’s gazelle”, Eudorcas thomsonii) என்பது வனப்புமிக்க சிறுமான்களில் சிறப்பாக அறியப்பட்ட ஒன்று. இது ஆய்வாளர் ஜோசப் தொம்சன் என்பவரின் பெயரைப் பெற்றுள்ளது. சிலவேளை இது டொமி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

வெளி இணைப்புகள்

தொம்சன் சிறுமான் – விக்கிப்பீடியா

Thomson’s gazelle – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.