கேமரூன் கறுப்பு காண்டாமிருகம்

கேமரூன் கறுப்பு காண்டாமிருகம் (Western black rhinoceros) கருப்பு காண்டாமிருகத்தின் துணை இனத்தைச் சார்ந்த இவ்வகையான உயிரினம் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் உள்ள கமரூன் காடுகளில் வாழ்ந்துவந்தது. இந்த மிருகமானது ஐ.யூ.சி.என்னின் பட்டியல் கணக்கின்படி 2011 ஆண்டுவாக்கில் அழிந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

கேமரூன் கறுப்பு காண்டாமிருகம் – விக்கிப்பீடியா

Western black rhinoceros – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.