வர்ச்சீனிய தூவால் மான்

வர்ச்சீனிய தூவால் மான் (Odocoileus virginianus, White-tailed deer) பாலூட்டி வகையைச்சேர்ந்த ஒரு விலங்கு. இது அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் நடு அமெரிக்காவிலும் தென் அமெரிக்காவில் தெற்கில் பொலிவியா, பெரு வரை இயற்கையாகக் காணப்படுகிறது. இது தான் அமெரிக்கக் கண்டத்தில் அதிகமாகக் காணப்படும் இரட்டைப்படைக் குளம்பி.


வெளி இணைப்புகள்

வர்ச்சீனிய தூவால் மான் – விக்கிப்பீடியா

White-tailed deer – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.